Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC..

Địa chỉ: xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông/Bà Chức vụ: Lê Thị Nga – Hiệu trưởng
Điện thoại: 03503822790 –  DĐ: 0971075677 

 Email: truongtieuhocconghoavb@gmail.com