Sinh hoạt chuyên môn hè 2019

Tháng Chín 6, 2019 7:12 sáng

Sinh hoạt chuyên môn hè 2019
Tháng Tám 24, 2019 8:13 chiều

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2019
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỘNG HÒA
I. Nội dung :
* Tên hoạt động
– Tập huấn chuyên môn về nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá HS theo thông tư 22, tìm hiểu nội dung chương trình mới, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
* Mục đích:
– Giúp GV củng cố lại nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá theo TT22 và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, câu lạc bộ.
* Diễn biến:
– Thời gian: Từ 20/8 đến 24/8
– Địa điểm: Trường Tiểu học Cộng Hòa.
– Mô tả các hoạt động:
+ Thành phần : BGH, tổ trưởng chuyên môn, toàn bộ giáo viên.
+ Số lượng : 22 giáo viên và quản lý.
+ Phương tiện, điều kiện : phòng sinh hoạt chuyên môn, nội dung sinh hoạt, lớp dạy minh họa, máy quay…
+ Trình tự hoạt động
– Học tập trung chia theo tổ ( khối 1; khối 2,3,4,5)
– Nội dung cụ thể:
1. Khối 2,3,4,5
Buổi 1 – Trao đổi về tài liệu HDH; quy trình dạy học VNEN; việc của GV (Trước, trong và sau hoạt động dạy)
– Đi sâu vào việc bàn cách tổ chức các hoạt động ở từng dạng bài: dạy kiến thức mới, ôn lại những gì đã học. Một số câu hỏi để gợi ý, hỗ trợ học sinh phát hiện kiến thức mới,các cách giúp học sinh ghi nhớ. –Tìm hiểu nội dung chương trình mới.
Buổi 2 – Việc của HS (trước, trong, sau hoạt động học)
Lưu ý quy trình học cá nhân, cặp, nhóm. Một số câu hỏi hướng dẫn để học sinh thảo luận theo dạng bài.
– Việc của cộng đồng , những biện pháp huy động sự tham gia của phụ huynh.
– Cách tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo
– Đánh giá theo TT22.
– Cách tổ chức câu lạc bộ ( buổi 2)
Buổi 3 – Chuẩn bị , thiết kế 1 tiết dạy (chuẩn bị đồ dùng, điều chỉnh HDH, thiết kế hoạt động) một bài trong đó có hoạt động cơ bản, hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng
– Chuẩn bị, thiết kế 1 tiết tổ chức câu lạc bộ nghệ thuật. Chia riêng khối 2,3;
khối 4,5
Buổi 4 -Thực hành dạy một tiết học, một tiết câu lạc bộ, rút kinh nghiệm
-Trao đổi những băn khoăn vướng mắc
2. Khối 1
Buổi 1 – Trao đổi các nét cơ bản
– Các mẫu bài
– Quy trình 4 việc. Lưu ý các bước trong từng việc
– Quy trình dạy bài lập mẫu, dùng mẫu. Chú ý tăng cường các hoạt động trong cặp, nhóm.
– Tìm hiểu nội dung chương trình mới.
Buổi 2 – Mối quan hệ giữa âm và chữ, các trường hợp một âm ghi bằng hai, ba chữ
– Nguyên âm đôi
– Luật chính tả
– Cách sửa các lỗi ngọng cho HS
– Các biện pháp hỗ trợ HS yếu
– Cách tổ chức câu lạc bộ ( buổi 2)
Buổi 3 – Đánh giá theo thông tư 22. Một số gợi ý giúp HS nhận xét, đánh giá bạn
– Nghiên cứu, thiết kế, điều chỉnh chuẩn bị một bài dạy
Buổi 4 Thực hành dạy 1 tiết, nhận xét rút kinh nghiệm
Những băn khoăn vướng mắc
– Kết quả : 100% giáo viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, cùng nhau trao đổi về các băn khoăn vướng mắc trong dạy học, cách tổ chức một câu lạc bộ.
– Đánh giá :
+ Thành công: GV đã củng cố lại nội dung, phương pháp dạy học,thảo luận đi tới thống nhất các vấn đề liên quan đến tài liệu hướng dẫn học, các kĩ thuật dạy học, các tổ chức quản lý lớp học, đánh giá theo TT22 và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tổ chức các câu lạc bộ.
+ Hạn chế : Còn một số đồng chí chưa đưa ra được nhiều những ý kiến đóng góp trong buổi sinh hoạt, một số vấn đề trọng tâm trong buổi sinh hoạt.
– Nguyên nhân thành công và hạn chế: Giáo viên đã phối hợp xây dựng nội dung, chương trình buổi sinh hoạt. Các đồng chí tham gia thảo luận, làm báo cáo viên, dạy minh họa chuẩn bị chu đáo nội dung được phân công. Bên cạnh đó còn một số GV chưa thực sự nghiên cứu kĩ các nội dung trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, chưa đi sâu vào các vấn đề trọng tâm nên các ý kiến đưa ra còn ít, chưa thuyết phục.
– Bài học kinh nghiệm: Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, các giáo viên tự rút ra được bài học cho bản thân, kiểm nghiệm được những vấn đề đã được trao đổi, thảo luận và dự giờ, áp dụng vào bài dạy hàng ngày trên lớp.
II. Hình thức:
– Hình ảnh- VI DEO
IMG_20190821_142108

IMG_20190821_142117

IMG_20190821_142120

IMG_20190821_145605

IMG_20190821_1456084f7f1fbf5dafbaf1e3be

a77b5a260736e068b927

ad466fe82df8caa693e9a77b5a260736e068b9274f7f1fbf5dafbaf1e3be
Hiệu trưởng

Lê Thị Nga