tham luận công tác xây dựng Đảng trong nhà trường

Tháng Mười Một 22, 2017 4:33 chiều

Thực tế của Chi bộ trường Tiểu học Cộng Hòa hiện nay có 11 đảng viên, trong đó BGH 2, GV 8; NV :1. Tất cả các Đảng viên của Chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn khá tốt, thể hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường và đoàn thể, là những nhân tố tích cực thúc đẩy hoạt động của nhà trường. Trong nhiệm kì vừa qua, chi bộ nhà trường luôn được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Để duy trì kết quả đó, Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của mỗi đảng viên, theo tôi cần phải phấn đấu tốt những mặt sau
Một là: Mỗi đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân, đồng thời cần nêu cao tinh thần phê và tự phê.
Hai là: Xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Phải gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phần nàn trước khó khăn, thử thách gian nan, xác định vào Đảng là để cống hiến, để tăng sức mạnh cho tổ chức. Vì vậy ngoài việc nắm chắc chủ trương đường lối và thực hiện tốt nhiệm vụ cần làm tốt vai trò người đảng viên trong việc vận động, giúp đỡ cán bộ, giáo viên trong trường tích cực thực hiện nhiệm vụ năm học; xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.
Ba là: Mỗi đảng viên trong chi bộ phải không ngừng học tập nâng cao năng lực nghề nghiệp, trình độ chuyên môn. Năm học này chúng ta tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ; chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.Để làm tốt điều đó, mỗi đảng viên giáo viên chúng ta phải tổ chức tốt các hoạt động dạy học theo mô hình trường học mới, tăng cường các hoạt động ứng dụng, trải nghiệm sáng tạo, đổi mới đánh giá theo thông tư 22
Bốn là: Phát triển Đảng viên mới là một trong các nhiệm vụ cơ bản của Chi bộ. Mỗi năm căn cứ vào các chỉ tiêu thi đua cũng như những nỗ lực của các đồng chí đoàn viên thì BGH cùng với chi bộ nhà trường sẽ tạo điều kiện bồi dưỡng và đưa 1,2 hoặc nhiều hơn các đồng chí đoàn viên đạt thành tích xuất sắc được đi học lớp cảm tình Đảng và đứng trong hàng ngũ để lực lượng Đảng viên trong chi bộ trường Tiểu học Cộng Hòa ngày càng đông hơn mạnh hơn.