Hoạt động chuyên môn

Sinh hoạt chuyên môn hè 2019

Sinh hoạt chuyên môn hè 2019 Tháng Tám 24, 2019 8:13 chiều KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC CỘNG HÒA I. Nội dung : * Tên hoạt động – Tập huấn chuyên môn về nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá…